Kleding- en Speelgoedbank in Burgum


Donderdag 5 november 2015 is de kleding - speelgoedbank Burgum e.o. geopend aan de Hannelswei 21 te Burgum.

 De kledingbank is op de volgende dagen geopend: Donderdag van 9.30 uur tot 15.00 uur.

 Indien u niet op bovenstaande openingstijden in de gelegenheid bent om langs te komen, kunt u een afspraak maken via info@kledingbankburgum.nl of telefonisch via 06-30713253.

 

Voor wie is de kleding- en speelgoedbank?

Tot onze doelgroep behoren de mensenwoonachtig of duurzaam verblijven in de gemeente Tytsjerksteradiel met een laag besteedbaar inkomen.  

Indien u gebruik wilt maken van de goederen van Kledingbank Burgum dan hebt u een verwijzing nodig. Iedereen die ingeschreven is bij de Voedselbank Tytsjerksteradiel, kan in ieder geval ingeschreven worden bij de Kledingbank Burgum. Wij hebben daarvoor wel uw inschrijvingsbewijs nodig van de Voedselbank Tytsjerksteradiel.

 

Indien een instantie wil verwijzen naar de Kledingbank Burgum, zal eerst door de besturen van beide organisaties gezamenlijk de criteria van verwijzen worden afgesproken. Kledingbank Burgum ziet volgende instanties in ieder geval als mogelijke verwijzers:

 

Bewindvoering, Thuiszorg/ Zorg in de buurt, Huisartsen en Verloskundigen, Vluchtelingenhulp, GemeenteTytsjerksteradiel, Verslavingszorg / Daklozenopvang / Vrouwenopvang, StichtingLeergeld.

 

Kleding doneren

Heeft u kleding, schoenen, speelgoed, overig textiel of accessoires over en wilt u deze een tweede leven geven? Dan kunt u dit brengen naar een van de volgende adressen:

 

Hannelswei 21 te Burgum op de dagen dat we geopend zijn.

Fam. Glas, Iikmounewei 32 te  Burgum - 06-30713253

B. Boonstra, Swanneblom 19 te  Burgum - 06-24614964 of onder de carport bij geen gehoor.

H.J. Slotegraaf, V/dWalstrjitte 13 te  Burgum - 0511-482425

Voor verdere informatie kunt u kijken op onze website: www.kledingbankburgum.nl.

Voor vragen of sponsoring kunt u bellen of mailen naar:

Dhr E. Glas 06307 13 253  info@kledingbankburgum.nl

 

Een financiële donatie kan overgemaakt worden aan Stichting Kleding- en Speelgoedbank Burgum e.o. via NL28INGB 0006984777.